Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze toewijding aan sociale verantwoordelijkheid: bouwen aan een betere toekomst

“Innovatie stimuleert vooruitgang, maar verantwoordelijkheid geeft vorm aan de toekomst.”

Wij erkennen de transformerende kracht van additive manufacturing. Toch gaat met grote macht een grote verantwoordelijkheid gepaard. Bij Metal3DP willen we ervoor zorgen dat onze vooruitgang op het gebied van 3D-printen niet alleen een revolutie teweegbrengt in de industrie, maar ook een positieve bijdrage levert aan onze wereldwijde gemeenschap en het milieu.

Voor Metal3DP zijn duurzaamheid en verantwoordelijkheid niet louter modewoorden; het zijn fundamentele pijlers die onze beslissingen bepalen, van productontwikkeling tot betrokkenheid bij de gemeenschap.

Onze toewijding

Voor Metal3DP is Verantwoordelijkheid een Kernwaarde

De strategie voor sociale verantwoordelijkheid van Metal3DP is gericht op het creëren van een duurzame toekomst voor additieve productie. Wij streven ernaar de toegang tot 3D-printtechnologie te democratiseren, ervoor te zorgen dat industrieën over de hele wereld kunnen profiteren van het potentieel ervan, terwijl de nadruk wordt gelegd op milieuvriendelijke praktijken.

Ingebed in onze bedrijfsstrategie 'Innovatie voor morgen' omvat de toewijding van Metal3DP aan de samenleving voortdurend onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame 3D-printmethoden. We geven ook prioriteit aan het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van onze producten en wereldwijde activiteiten. Ons team, divers qua denkwijze en expertise, speelt een cruciale rol bij het aanpakken van deze mondiale uitdagingen.

Onze verantwoordelijkheidsgebieden

Bedrijfsverantwoordelijkheid

Onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beïnvloed door onze belanghebbenden en richt zich op gebieden die van vitaal belang zijn voor ons bedrijf en de samenleving. Belangrijke gebieden zijn onder meer:

  • Verantwoorde materiaalinkoop: Ervoor zorgen dat onze metaalpoeders en materialen duurzaam worden geproduceerd.
  • Milieuvriendelijke productontwikkeling: Prioriteit geven aan producten met een minimale impact op het milieu.
  • Divers en inclusief personeelsbestand: Diversiteit vieren en een inclusieve werkomgeving bevorderen.
  • Ondersteuning van lokale gemeenschappen: Deelnemen aan gemeenschapsinitiatieven en educatieve programma's.
  • Ethische bedrijfspraktijken: Het handhaven van de hoogste integriteitsnormen bij al onze activiteiten.
VRGJDKYUrKoh
afmetingenflee alw

Zorg voor medewerkers

Het waarderen van ons team

Het succes van Metal3DP is gebaseerd op de collectieve expertise en toewijding van ons team. We waarderen de uiteenlopende perspectieven en ervaringen van onze medewerkers en streven ernaar een cultuur te bevorderen waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en bevoegd voelt.

Duurzame bedrijfsvoering

Het verminderen van de impact op het milieu

Bij Metal3DP begrijpen we dat elke beslissing die we nemen een domino-effect heeft op het milieu. We zetten ons in voor praktijken die afval verminderen, zoals het recyclen van overtollige metaalpoeders en het gebruik van duurzame verpakkingen. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten een minimale ecologische voetafdruk achterlaten, waardoor de wereld een betere plek wordt voor toekomstige generaties.

D28m9BmX

Ethische toeleveringsketen

Het bevorderen van eerlijke praktijken

We werken alleen samen met leveranciers die eerlijke arbeidspraktijken naleven en prioriteit geven aan het welzijn van hun werknemers. Door transparantie en eerlijkheid in onze toeleveringsketen te garanderen, streven we ernaar een positieve impact te hebben, niet alleen in onze sector, maar ook in de wereldgemeenschap.